Zveme všechny členy Tenisu Klánovice na Valnou hromadu , která se koná v kině Beseda dne 26.3.2019 od 19 hodin-viz příloha.

 

 

TENIS KLÁNOVICE 

P O Z V Á N K A

 

na valnou hromadu tenisového oddílu Tenis Klánovice, která se uskuteční v úterý 26.3.2019 od 19 hodin

P R O G R A M:

 1.  Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva o činnosti oddílu za rok 2018
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2018
 5. Zpráva revizní komise za rok 2018
 6. Diskuse k předneseným zprávám
 7. Plán činnosti na rok 2019
 8. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2019
 9. Návrh výše členských příspěvků, zápisného a počtu brigádních hodin na rok 2019
 10. Diskuse k předneseným návrhům
 11. Závěr

 Prezence členů oddílu bude probíhat od 18:50 hodin do 19 hodin v místě konání valné hromady.

 Michal Kutzendörfer

Předseda oddílu

 

Pozvánka na VH- 2019