Program VH:

 1. Zahájení – 18:00
 1. Kontrola usnášení schopnosti VH – přítomno 13 členů (viz. příloha 1)
  vyhlášena 30 min. přestávka z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů Tenis Klánovice
 1. Zahájení VH Tenis Klánovice – 18:30 - přítomno 13 členů (viz příloha 2) 
 1. Schválení programu – schváleno 100% členů (13)(pozvánka -přílohač.3)
 1. Volby orgánů VH – schváleno 100% členů (13)
  Mandátová komise- Filip Laža, Tomiška Ondřej
  zapisovatel – O. Štrouf
  ověřovatelé zápisu – Zdeněk Rudyš, Libor Nováček
 1. Zpráva o činnosti Tenisu Klánovice za uplynulé období 2021 – M. Kutzendorfer (viz. přílohy 4 - 5)
  Zpráva o sportovní činnosti TK – F. Laža (viz. Příloha č.6-7)
 1. Zpráva o hospodaření za rok 2021 - M.Kutzendorfer(viz. Příloha č.8-9)

 2. Zpráva revizní komise Tenisu Klánovice za rok 2021 – J. Klán vz.M.Kutzendorfer (viz. příloha 10)
 1. Diskuse k předneseným zprávám – NE
 1. Plán činnosti ,návrh rozpočtu Tenisu Klánovice na rok 2022,výše členských příspěvků (viz. příloha 11-16)
  Přednesl předseda Tenisu Klánovice - M. Kutzendorfer –  Schváleno 100%-13 členů

 2. Diskuse – Ano – Z.Rudyš - od kdy budou brigády na kurtech dle počasí ,každou sobotu, info u správce

 3. Závěr VH TK – 19,30

Členské příspěvky Klanovice 2022+pokuty+brigády zde

 

Zapisovatel – Ondřej Štrouf

Dne – 30.3.2022

 

Ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Rudyš

Nováček Libor