V měsíci říjnu jsem dostal smutnou zprávu , že nečekaně zemřela na náhlé onemocnění naše členka Klarisa Milerová. Vzhledem k tomu, že jsem s ní osobně mluvil před její dovolenou do zahraničí, tak mně tato smutná zpráva velmi překvapila a zarmoutila. Čest její památce.

Bohužel i v listopadu nás dostihla smutná zpráva o úmrtí našeho dlouholetého člena a správce Daniela Stangla.Dana jsem znal spoustu let a hlavně díky němu na konci 20 století byl bezbolestně proveden přerod Tenisu Klánovice na samostatně fungující spolek včetně všeho majetku a práv odloučením z ČSTV. Později, když pro vleklé zdravotní problémy musel odložit tenisovou raketu, tak velmi rád pracoval jako správce areálu a i později byl vždy ochoten pomoci, pokud mu zdraví dovolilo. U Dana jsem velmi obdivoval jeho hrdost na to, že je členem oddílu Tenisu Klánovice. I v době, kdy byl vážně nemocen, tak si vždy přál zaplatit členský poplatek, aby byl stálým členem, vždy se zajímal o poslední novinky ze života oddílu a měl velkou radost ze všech našich úspěchů a to jak na poli sportovním, tak i při budování našeho areálu. Poslední rozloučení s Danem Stanglem bude 25.11.2019 (více informací u správce).

Teprve po smrti někoho blízkého či kamaráda si člověk uvědomí tu strašnou ztrátu, která se nikdy už nedá vrátit zpět a zbydou nám jen krásné vzpomínky. Budeme na tebe vzpomínat. Sbohem, Dane.

Michal Kutzendörfer

předseda Tenisu Klánovice