V těchto zimních dnech nás zastihla smutná zpráva o úmrtí našeho dlouholetého člena tenisového oddílu Jaroslava Černíka.

Muže, který byl s oddílem spojen přes 50 let jako aktivní tenista,účastník veteránských soutěží , napřed jako hráč a později jako vedoucí mužstva.Na přelomu tisíciletí  se významně  zapojil  do činnosti oddílu ve výboru a při rekonstrukci klubovny v roce 2012  jako projektant  v oboru  elektro se významně podílel na zdárné přípravě a realizaci.

Osobně jsem znal Jardu Černíka  z volejbalového a  tenisové prostředí velmi dobře a po mnoho let jsme spolu hrávali čtyřhru na jednom kurtu proti sobě či spolu. Nelze zapomenout na jeho výřečnost na kurtu a později  i za plotem , kdy jako kapitán veteránů udílel nám mladším hráčům rady, jak vyzrát na soupeře . A někdy ty rady byly tak hlasité , že z toho bylo nervózní celé družstvo soupeře.

Jako velký fanoušek fotbalové Slávie, dokázal často při debatách u piva rozhicovat fanoušky jiného klubu do ruda. Ano, Jarda dělal vždy vše naplno , ale po pár dnech  na všechny rozmíšky a diskuse o lepším mužstvu zapomněl.

Později Jarda organizoval  fotbálky v hale pro tenisty a cyklo výlety do Třeboně s partou tenistů- veteránů. Vždy byl plný elánu a sil něco zorganizovat či pomoc zařídit. I když kvůli zdraví už nemohl několik posledních let hrát tenis, tak byl velmi aktivní , zajímal se o vše nové , co  na tenise je nového a zůstal až do konce svého života členem oddílu.

Opustil nás dlouholetý kamarád a velký sportovec-muž se srdcem bojovníka.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

Dne 13. Října 2022 nás opustil dlouholetý člen našeho klubu Ing. Karel Bača. V dětství žil v Klánovicích a v roce 2000 se sem s rodinou vrátil. Hned  jako aktivní hráč  přišel s kamarády hrát k nám tenis.  Dlouhá léta pracoval ve velké stavební firmě na úseku mechanizace a dopravy, po revoluci byl v soukromé stavební společnosti zaměřené na výstavbu a rekonstrukci rodinných domků. Znali jsme ho  jako hráče na kytaru a zpěváka při různých klubových akcích i jako veselého společníka a dobrého kamaráda. V posledních letech ho trochu trápilo zdraví, ale jeho náhlý odchod je pro nás velmi smutný a nečekaný.  Budeme na tebe vzpomínat s tvou oblíbenou písní: 

Až konečně den poslední

za hory zapadne,

u řeky se sedmi kameny

si ruce podáme.

 

Za Tenis Klánovice krátkou vzpomínku napsal Jiří Klán, kamarád a dlouholetý spoluhráč na kurtě i v kapele.

Fotka

Snímek1

Jako každý rok proběhnou v měsíci srpnu a září oddílové turnaje.

Výbor oddílu žádá všechny registrované hráče a hráčky, aby se zúčastnili svých turnajů podle věku. U členů do 21 let platí pravidlo, že nárok na příspěvek od oddílu mají pouze ti hráči, kteří se zúčastní minimálně jednoho z oddílových turnajů. Evidence -seznam u správce-každý člen se při turnaji zapíše Na základě poptávky mezi členy oddílu a trenéry žactva byly vypsány tyto turnaje a jejich termíny:

 • 26+28.8 Pá+Ne- losovaná čtyřhra muži+ ženy(turnaje se
  mohou zúčastnit i ženy) od 16,30 hod začátek v pátek, dohrávky
  v neděli dle domluvy, podle počtu přihlášených

 • 3.9.SO- OPEN turnaj čtyřhra muži nad 70let věkový součet,
  turnaj i pro nečleny začátek v 8,30 hod

 • 4.9.NE- dvouhra muži , dvouhra registrovaní+ neregistrovaní
  začátek v 9hod

 • 11.9. Ne- čtyřhra muži pro členy od 15 hodin dle domluvy podle
  přihlášených

 • 1.10. SO- dvouhra mladší žáci a žákyně, dvouhra starší žáci a
  žákyně. Sraz +losování 8-8.30. Od 9.00 už se hrají první zápasy.

Náhradní termín budou upřesněny dle počasí a počtu zájemců.
Prosíme všechny zájemce o účast a dochvilnost. Dle počtu
zájemců bude navržen systém hraní zápasů. Ceny nejen pro
vítěze budou připraveny. Vítězové minulých ročníků, pokud
mají u sebe poháry, tak je prosím doneste správci. Minimální
počet přihlášených je 4,aby se mohl turnaj konat. Ceny pro
všechny turnaje zajištěny.

Program VH:

 1. Zahájení – 18:00
 1. Kontrola usnášení schopnosti VH – přítomno 13 členů (viz. příloha 1)
  vyhlášena 30 min. přestávka z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny členů Tenis Klánovice
 1. Zahájení VH Tenis Klánovice – 18:30 - přítomno 13 členů (viz příloha 2) 
 1. Schválení programu – schváleno 100% členů (13)(pozvánka -přílohač.3)
 1. Volby orgánů VH – schváleno 100% členů (13)
  Mandátová komise- Filip Laža, Tomiška Ondřej
  zapisovatel – O. Štrouf
  ověřovatelé zápisu – Zdeněk Rudyš, Libor Nováček
 1. Zpráva o činnosti Tenisu Klánovice za uplynulé období 2021 – M. Kutzendorfer (viz. přílohy 4 - 5)
  Zpráva o sportovní činnosti TK – F. Laža (viz. Příloha č.6-7)
 1. Zpráva o hospodaření za rok 2021 - M.Kutzendorfer(viz. Příloha č.8-9)

 2. Zpráva revizní komise Tenisu Klánovice za rok 2021 – J. Klán vz.M.Kutzendorfer (viz. příloha 10)
 1. Diskuse k předneseným zprávám – NE
 1. Plán činnosti ,návrh rozpočtu Tenisu Klánovice na rok 2022,výše členských příspěvků (viz. příloha 11-16)
  Přednesl předseda Tenisu Klánovice - M. Kutzendorfer –  Schváleno 100%-13 členů

 2. Diskuse – Ano – Z.Rudyš - od kdy budou brigády na kurtech dle počasí ,každou sobotu, info u správce

 3. Závěr VH TK – 19,30

Členské příspěvky Klanovice 2022+pokuty+brigády zde

 

Zapisovatel – Ondřej Štrouf

Dne – 30.3.2022

 

Ověřovatelé zápisu:

Zdeněk Rudyš

Nováček Libor