P  O  Z V Á  N  K A

na valnou hromadu tenisového oddílu Tenis Klánovice, která se uskuteční

 

ve středu 17.4.2024 od 18,30 hodin

 v klubovně Tenisu Klánovice

P R O G R A M
 1. Zahájení a kontrola usnášeníschopnosti valné hromady a schválení programu
 2. Volba orgánů valné hromady
 3. Zpráva o činnosti oddílu za rok 2023
 4. Zpráva o hospodaření za rok 2023
 5. Zpráva revizní komise za rok 2023
 6. Diskuse k předneseným zprávám
 7. Plán činnosti na rok 2024
 8. Předběžný návrh rozpočtu na rok 2024
 9. Návrh výše členských příspěvků, zápisného a počtu brigádních hodin na rok 2024
 10. Diskuse k předneseným návrhům
 11. Závěr

Prezence členů oddílu bude probíhat od 18:20 hodin do 18,30 hodin v místě konání valné hromady.

členské_příspěvky_Klanovice_2024pokutybrigády.xlsx

 

Jan  Kutzendörfer

Předseda oddílu

Dne 3.9.2022 náš oddíl uspořádal tenisový turnaj OPEN ve čtyřhře mužů pro hráče z našeho oddílu, ale i pro hosty. Turnaje se zúčastnilo 11 párů a klánovický oddíl reprezentovalo 6 mužů. Hrálo se systémem 3 skupin a nejlepších 8 párů pak vyřazovacím způsobem play-off.   Vítězem 8. ročníku OPEN turnaje 2023 se stal opět jako vloni pár  Jan Souček-Petr Cón .Gratulujeme!! Po celou dobu turnaje bylo krásné slunečné počasí. Turnaj trval až do  odpoledne a byl fyzicky náročný, ale všichni si zahráli a ještě přitom měli dost času na dobrou zábavu a občerstvení. K velmi dobré úrovni turnaje přispěl i náš správce p.Mansfeld a jeho paní, která  připravila výborný guláš a další  občerstvení pro  všechny sportovce. Pro všechny páry byly připraveny malé ceny a vítězný pár bude vyryt na velkém putovním poháru. Jménem výboru chci poděkovat všem zúčastněným členům oddílu za výbornou reprezentaci našeho klubu.

Jako každý rok i letos nás potěšila chvála hostů na náš areál, skvělé kurty a příjemné prostředí našeho tenisového areálu.

Velké poděkování za finanční a materiální podporu patří:

 • Firmě Rehau a.s.

Ve dnech 22+24.9.2023 uspořádal náš oddíl  tradiční losovanou čtyřhru. Turnaje se zúčastnily 6 nalosované páry . Ve velmi vyrovnaných zápasech nakonec zvítězil pár Václav Souček-Jan Kutzendörfer. Gratulujeme vítězům , děkujeme správcům za pohoštění a jsme rádi , že turnaje se zúčastnili i noví členové oddílu.

Dne 30.09 se uskutečnil na dvorcích Tenisu Klánovice již několikátý ročník oddílového turnaje dětí. V letošní sezóně se turnaj uskutečnil v kategorii mladší a starší žáci dohromady, tedy 10 až 14 let. V ostatních kategoriích se děti nepřihlásily vzhledem ke státnímu svátku.

Zúčastnilo se celkem 7 dětí, které reprezentují oddíl v týmových soutěžích.

Turnaj se hrál ve dvou skupinách každý s každým na jeden set. Následně postoupili 2 nejlepší ze skupiny do semifinále. Mezi nejlepší čtyři se tedy probojoval Vilém Kovář, Denisa Tomíšková, Jan Hladký, Prokop Stezka.

Po velkém boji se nakonec ve finále utkali Vilém Kovář a Jan Hladký a celkovým vítězem letošního ročníku se stal Vilém Kovář. Na třetím místě se shodně umístila Denisa Tomíšková a Prokop Stezka.

Dne 27.8.2023 měl proběhnout oddílový turnaj ve čtyřhře mužů, ale vzhledem k nepřízni  počasí byl tento turnaj posunut až na 8.10.2023 od 12 hodin. I přes nižší účast členů  byly odehrány kvalitní zápasy a vítězem se stal pár Zdeněk Bruna-Michal Kutzendörfer. Tento tenisový turnaj se pořádá už  od roku 1937 a na historickém poháru jsou vyryta jména, která pro klánovický , ale i český tenis hodně znamenala.(např.Koželuh,Papoušek,Batovec aj.). Bohužel opět se turnaje nezúčastnili žádný hráči z dorostu. Pro všechny účastníky byly připraveny krásné ceny, spoustu pití a jídla. Děkujeme správci i za perfektně připravené kurty.

Blahopřání vítězům a poděkování všem účastníkům.

V sobotu 16.9.2023 měl proběhnout oddílový turnaj v singlech , ale pro neúčast členů se nic nehrálo.

Michal Kutzendörfer, Ondřej Tomiška
Za výbor Tenisu Klánovice z.s.

dětskýTunaj20230908

dětskýTunaj20230901

dětskýTunaj20230902

dětskýTunaj20230903

dětskýTunaj20230904

dětskýTunaj20230905

dětskýTunaj20230907

Zveme všechny členy tenisového oddílu na VH 2023 ,k terá se koná dne 5.4.2023.Všechny další informace v příloze.

Prosím o účast.

Předseda oddílu

členské_příspěvky_Klanovice_2023pokutybrigády.xlsx

Pozvánka_na_VH-_2023.doc

Jako každý rok proběhnou v měsíci  září oddílové turnaje. Evidence -seznam u správce-každý člen se při turnaji zapíše Na základě poptávky mezi členy oddílu a trenéry žactva byly vypsány tyto turnaje a jejich termíny:

 • 3.9.NE- OPEN turnaj čtyřhra muži nad 70let věkový součet, turnaj  i pro nečleny začátek v 8,30 hod
 • 16.9.SO- dvouhra muži , dvouhra registrovaní+ neregistrovaní začátek v 9hod
 • 22+24.9 Pá+Ne- losovaná čtyřhra muži+ ženy(turnaje se mohou zúčastnit i ženy) od 16,30 hod losování, začátek v pátek, dohrávky  v neděli dle domluvy, podle počtu přihlášených
 • 30.9. SO- dvouhra babytenis, dvouhra  žáci a žákyně, dvouhra dorostenci. Sraz +losování 8-8.30. Od 9.00 už se hrají první zápasy.

Náhradní termín budou upřesněny dle počasí a počtu zájemců. Prosíme všechny zájemce o účast a dochvilnost. Dle počtu zájemců bude navržen systém hraní zápasů. Ceny nejen pro vítěze budou připraveny. Vítězové minulých ročníků, pokud mají u sebe poháry, tak je prosím doneste správci. Minimální počet přihlášených je 4, aby se mohl turnaj konat. Ceny pro všechny turnaje zajištěny.

Snímek1

Zapsal Jan Kutzendörfer

Předseda oddílu

Ve dnech 26 a28.8.2022 uspořádal náš oddíl uspořádal tradiční losovanou čtyřhru. Turnaje se zúčastnily 4 nalosované páry . Ve velmi vyrovnaných zápasech nakonec zvítězil pár Michal Kutzendörfer a Jiří Dostál. Gratulujeme vítězům , děkujeme správcům za pohoštění a příště snad přijde více lidí.

Dne 3.9.2022 náš oddíl uspořádal tenisový turnaj OPEN ve čtyřhře mužů pro hráče z našeho oddílu, ale i pro hosty. Vzhledem k proběhlé kampani na internetu a vývěskách byla účast 12 párů nižší oproti minulým ročníkům. Hrálo se systémem 4 skupin po 3  párech soutěžících. První dva páry z každé skupiny postoupily do vyřazovacího pavouka.   Vítězem 7. ročníku OPEN turnaje 2022 se stal  pár  J.Souček-P.CónPo celou dobu turnaje bylo krásné slunečné počasí. Turnaj trval až do  odpoledne a byl fyzicky náročný, ale všichni si zahráli a ještě přitom měli dost času na dobrou zábavu a občerstvení. K velmi dobré úrovni turnaje přispěl i náš správce p.Mansfeld a jeho paní, která  připravila  občerstvení pro  všechny sportovce. Pro všechny páry byly připraveny malé ceny a vítězný pár bude vyryt na velkém putovním poháru. Jménem výboru chci poděkovat všem zúčastněným členům oddílu za výbornou reprezentaci.

Jako každý rok i letos nás potěšila chvála hostů na náš areál, skvělé kurty a příjemné prostředí našeho tenisového areálu.

Velké poděkování za finanční a materiální podporu patří:

 • Firmě Rehau a.s.
 • Firmě Reflex CZ,s.r.o.

V neděli 4.9.2022 měli proběhnout oddílový turnaj v singlech , ale pro neúčast členů se nic nehrálo.

Dne 11.9.2022 odpoledne proběhl při krásném počasí oddílový turnaj v mužské čtyřhře, která se v Klánovicích hraje od roku 1937 a na historickém poháru jsou vyryta jména, která pro klánovický ,ale i český tenis hodně znamenala.(např.Koželuh,Papoušek aj.).Zúčastnilo se celkem 7 párů a hrálo se vyřazovacím způsobem na jeden set a finále na dva sety. Ve velmi vyrovnaných zápasech nakonec zvítězil pár Michal Kutzendörfer  a Jan Kutzendörfer. Bohužel opět se turnaje nezúčastnili žádný hráči z dorostu . Pro všechny účastníky byly připraveny krásné ceny, spoustu pití a jídla. Děkujeme správci i za perfektně připravené kurty. Blahopřání vítězům a poděkování všem účastníkům.

 

Dne 1.10 se uskutečnil na našich dvorcích  již několikátý ročník oddílového turnaje dětí. V letošní sezóně se nám podařilo po dlouhé době turnaj uskutečnit včetně závodních dětí, kteří reprezentují klub na celostátních turnajích. Kvalita zápasů tak byla skutečně výborná.

Celkem se turnaje zúčastnilo 16 dětí.

Turnaj byl rozdělen do 3 věkových kategorií: Babytenis, Mladší žáci a starší žáci plus dorostenci.

V kategorií Babytenis se zúčastnili 2 děti a zvítězil Kuba Con nad Barčou Hrnčířovou.

 

V kategorii mladší žáci a žákyně se zúčastnilo celkem 9 dětí. Turnaj se odehrál ve dvou skupinách a dva nejlepší ze skupiny se dostali do semifinále a následně finále. Do semifinále postoupili Anička Hrnčířová, Honza Hladký, Lukáš Stone a Pepa Špička. Po obrovském boji nakonec celý turnaj ovládla Anička Hrnčířová nad Honzíkem Hladkým.

 

V kategorii starší žáci a dorost se zúčastnilo 5 dětí. Turnaj se odehrál v jedné skupině systémem každý s každým. Na třetím místě se umístil Tomáš Vedral. Překvapením turnaje bylo druhé místo Kryštofa Štěpánka a po zásluze turnaj ovládla Lucka Chlubnová.

Děkujeme všem zúčastněným klánovickým tenistům a tenistkám za účasti na našich turnajích a vítězům blahopřejeme.

 

Michal Kutzendörfer, Ondřej Tomiška

Za výbor Tenisu Klánovice z.s.

20220903 085202

Foto_turnaj.zip